حکم شرعی دیدن فیلم های مبتذل در ماه رمضان | میهن فارس

حکم شرعی مشاهده تصاویر مبتذل در ماه رمضان

حکم شرعی مشاهده تصاویر مبتذل در ماه رمضان

یک سؤال: نگاه کردن به تصویر مستهجن چه حکمى دارد با توجه به اینکه انسان به حرام نمى افتد؟
پاسخ: بنابر احتیاط جایز نیست.

دو -
سؤال: موقع کار با اینترنت با تصاویر غیر شرعى برخورد می کنیم تکلیف چیست؟
پاسخ: به تصاویر مبتذل نباید با شهوت نگاه کنید بلکه بدون شهوت هم بنابر احتیاط واجب جایز نیست.

سه
سؤال: نگاه کردن به تصویر عورت مرد و زن نامحرم غیر مسلمان چه حکمى دارد اگر احتمال مفسده نرود؟
پاسخ: با شهوت جایز نیست بلکه بدون شهوت هم بنابر احتیاط واجب جایز نیست.

……


==>> مشاهده ادامه مطلب حکم شرعی مشاهده تصاویر مبتذل در ماه رمضان . . .
دسته بندی

عکس بازیگرانعکس فیلم و سریال

دانلود آهنگمدل لباس و پوشام